ALARMANTNO!!!

 ZA 11 GODINA 5.000 STANOVNIKA MANJE Čačak u grupi gradova sa najdubljom demografskom starošću

Proces depopulacije je zahvatio seoska naselja opštine Čačak, uzrokujući znatno starenje ovog stanovništva. Migraciona kretanja selo – grad su dovela do inteziviranja procesa deagrarizacije.

Poslednjih 15 godina stopa prirodnog priraštaja je negativna.Ispoljeni problemi demografskog razvoja opštine Čačak posledica su ekonomskih, socijalnih, kulturnih i istorijskih okolnosti, prisutnih na ovoj teritoriji. Poznato je da  je ekonomska razvijenost nekog područja značajan faktor demografskog razvitka.

Međutim, stanovništvo, njegova veličina, struktura i tendencije u razvoju bitno određuju pravac i intezitet društveno – ekonomskog razvoja. Nedovoljno obnavljanje stanovništva opštine Čačak osnovni je problem demografskog razvoja, koji se odražava na sve ostale pojave i procese u društvu.Depopulacija, kao izraz stalnog opadanja nataliteta i stalnog iseljavanja stanovništva seoskih naselja, predstavlja problem koji će u budućnosti i dalje uticati na demografski razvoj opštine.
Ovo je dugotrajan proces, koji se ne može kratkoročno rešavati.

Kao rezultat nedovoljnog biološkog obnavljanja stanovništva u opštini Čačak javlja se sve izrazitiji proces demografskog starenja stanovništva.
Većina naselja je u fazi „najdublje demografske starosti“.


IZVOR:  Čačanski glas

Нема коментара:

Постави коментар